Kirker i Nesseby sokn

I Nesseby sokn holdes vanligvis 2 gudstjenester per måned med Nesseby kirke og Karlebotn kapell som hovedprekensteder.

I tillegg, særskilt om vinteren, brukes også menighetshuset i Varangerbotn til søndagsgudstjeneste.

Skole-og barnehagegudstjeneste skjer også på menighetshuset.

1 gang i året feires gudstjeneste på Tabernakelet i Grasbakken.