Velkommen til gudstjenester og arrangement i Nesseby menighetTirsdag 23. november kl 11 kl 14.30 - 16.30 Deaivvadeapmi 
Åpent hus til alle aldre. Det serveres en enkel varm måltid, så skal det synges, lekes, prates og holdes en liten andakt. Vel møtt!

Onsdag 24. november kl 11 Andakt på Nyborg ved soknediakon Mia Ballovara /AVLYST pga smittesituasjon


Søndag 28. november kl 15 Familiegudstjeneste, Menighetshuset Varangerbotn
v/ vikarprest Jan Høifødt, kateket Annamaria Sepsi og
soknediakon Mia Ballovara
Vi marker 1. advent med tenning av 1. adventslys og juletrelys.

Offer til Kirkens bymisjon.


Mandag  29. november kl 11 Karlebotn kapell


Torsdag 2. desember kl 11 Babysang, Tana menighetshus


Søndag 5. desember kl 17 Tana kirke, Lysmesse med konfirmanter fra Tana og Nesseby


Onsdag 8. desember kl 11 Andakt på Nyborg ved vikarprest Jan Høifødt
Endringer forbeholdt.


Fredag 10. desember kl 10 og kl 12

Julegudstjenester for Nesseby oppvekstsenter  v vikarprest Jan Høifødt og kateket Annamaria Sepsi


Lørdag 11. desember kl 19 Nesseby kirke
Konsert med sangkoret UNTAK


Søndag 12. desember kl 11 Karlebotn kirke

Gudstjeneste 3. søn i advent v/ vikarprest Jan Høifødt

Dåp
Offer til menighetsarbeid.


Mandag 20. desember kl 11 Nyborg helsesenter

Samisk salmesangstund. Endringer forbeholdt.


Fredag 24. desember kl 15 , Nesseby kirke, Julaften
Julaftensgudstjeneste v prost Egil Lønmo
Offer til Kirkenes nødhjelp.


Lørdag 25. desember kl12 Nesseby kirke, Juledag

Høytidsgudstjeneste v prost Egil Lønmo, dåp.

Offer til Stefanusalliansen
Søndag 2. januar 2022 kl 11 Karlebotn kirke

Gudstjeneste v prost Egil Lønmo
Offer til  menighetsarbeid.