Velkommen til gudstjenester og arrangement i Nesseby menighet


Torsdag 3 juni

kl 11 Babysang på Tana menighetshus 

Tana og Nesseby menigheter har felles babysang
på Tana menighetshus


Mandag 7. juni 
kl 9.30 - 14.30 Menighetshuset
Samisk kirkelivskonferansen overføres på storskjem.
Arrangementet er åpen for alle. Bures boahtin! 


Onsdag 9. juni
kl 15 - 18 Nesseby kirkegård
Kirkegårdsdugnad. Ta med hageredskap, hanske, grillmat og god humør.
Vi kan bruke ILAR grillstua til servering. 


Søndag 13. juni

kl 11 Karlebotn
Gudstjeneste v vikarprest Knut Engebu


Søndag 27. juni
kl 18 Nesseby kirke

Temagudstjeneste v vikarprest Knut Engebu
Skaperverkets dag. 


Mandag 28. juni

kl 11 Tabernaklet, Grassbakken

Samisk salmesangstund. Enkel servering.


Torsdag 1. juli
kl 11 Nesseby kirke
Åpen kirke med lunsjkonsert v organist Katharina Bartsch

Søndag 11. juli
Menighetstur til Grense Jakobselv med andakt på Kong Oscarr II kapell
Transport med egne biler, ta kontakt med kirkevergen for mer info.
tlf 454 40 698