Velkommen til gudstjenester og arrangement i Nesseby menighetTirsdag 17. mai, menighetshus Varangerbotn
kl 14.30 Gudstjeneste v vikarprest Vidar Halaas
Offer til NMS


Tirsdag 24. mai Menighetshus Varangerbotn
Deaivvadeapmi - Hverdagstreff
Fellesmiddag, spill, sang, fortelling m.m.

Onsdag 25. mai kl 11 Nyborg helsesenter

Andakt v diakon Mia BallovaraSøndag 29. mai kl 11 Nesseby kirke
Gudstjeneste med konfirmasjon
v vikarprest Vidar Halaas og kateket Annamaria Sepsi
Nattverd.
Offer til menighetsarbeid.
Mandag 30. mai kl 11 Nesseby kirke

Samisk salmesangstund.


Søndag 5. juni kl 11 Nesseby kirke, Pinsedag
Høytidsgudstjeneste v vikarprest Vidar Halaas
Offer til menighetsarbeid.