Velkommen til gudstjenester og arrangement i Nesseby menighet


Søndag 23. januar, Menighetshus Varangerbotn

kl 11 Gudstjeneste v vikarprest Jan Høifødt

Offer til menighetsdiakoni


Søndag 6. februar , Menighetshus Varangerbotn

Samefolkets dag
kl 14 Gudstjeneste 

Offer til menighetsarbeid


Søndag 20. februar, Karlebotn kapell

kl 11 Gudstjeneste

Offer til Normisjon


Søndag 13. mars, Nyborg helsesenter
kl 11 Gudstjeneste
Offer til nytt orgel i Nesseby kirke


Søndag 27. mars Karlebotn kapell
kl 15 Gudstjeneste
Offer til Normisjon


Tirsdag 5. april, menighetshus Varangerbotn
Fasteaksjonstirsdag


Søndag 10. april, Nesseby kirke
Palmesøndag

kl 11 Gudstjeneste m dåp
Offer til Kirkens nødhjelp


Søndag 17. april Nesseby kirke

Påskedag
kl 11 Høytidsgudstjeneste m dåp

Offer til menighetsarbeid


Søndag 8. mai, Karlebotn kapell
kl 11 Gudstjeneste
Offer til menighetsarbeid


Tirsdag 17. mai, menighetshus Varangerbotn
kl 11 Gudstjeneste
Offer til NMS