Velkommen til gudstjenester og arrangement i Nesseby menighet


Torsdag 9.september kl 11 Babysang, Tana menighetshus


Tirsdag 14.september kl 14.30 - 16.30 Deaivvadeapmi
Åpen hus til alle små og stor, barn og voksne. Det serveres en enkel varm måltid, synges, lekes, prates og avrundes med en liten andakt.


Onsdag 15 september kl 11 Andakt på Nyborg v diakonimedarbeider Mia Ballovara


Torsdag 16. september kl 19 Menighetshus Varangerbotn
Sangøvelse for forsangere


Søndag 19.september 
kl 11 Nesseby kirke Gudstjeneste v vikarprest Jan Høifødt og kateket Annamaria Sepsi
Presentasjon av konfirmanter 21/22
Offer til Normisjon


Mandag 20. september kl 13.30 Menighetshus Varangerbotn
Konfirmantundervisning


Torsdag 23. september kl 11 Babysang, Tana menighetshus


Mandag 27. september  kl 11 Nesseby kirke, Samisk salmesangstund


Søndag 3. oktober
kl 15 Karlebotn kirke Høsttakkefest v vikarprest Jan Høifødt
Offer til menighetsarbeid


Mandag 11.oktober kl 13.30 Menighetshus Varangerbotn
Konfirmantundervisning


Mandag 18.oktober kl 13.30 Menighetshus Varangerbotn
Konfirmantundervisning


Tirsdag 19. oktober kl 14.30 - 16.30 Deaivvadeapmi
Åpen hus til alle små og stor, barn og voksne.
Det serveres en enkel varm måltid, synges, lekes, prates og avrundes med en liten andakt.


Torsdag 22. oktober kl 11 Babysang, Tana menighetshus


Lørdag 23. oktober

Dåpsgudstjeneste Karlebotn kirke
Pga smittevern er det forbehold dåpsfamilien.


Søndag 24.oktober
kl 15 Nesseby kirke Musikkgudstjeneste i anledning av språkuke 43

Offer til Changemaker