Velkommen til gudstjenester og arrangement i Nesseby menighet


Uke 49

Tirsdag, 05.12.23, kl. 15:00-17:00 - "Hverdagstreff for alle aldre" på menighetshuset i Varangerbotn v/diakon Mia Ballovara. Servering av julegrøt, kaffe og tilbehør. Bibelfortelling/andakt, adventssang og aktiviteter.


Søndag, 10.12.23, kl. 17:00 - Felles lysmesse med Tana menighet i Tana kirke v/spr Janos Kona med flere. Alle konfirmanter i Nesseby og Tana deltar. Kirkekaffe.


Uke 50

Onsdag, 13.12.23, kl. 11:00 - Samisk salmesang på Nesseby helsesenter i Nyborg v/diakon Mia Ballovara.


Søndag, 17.12.23, kl. 16:00 - Julekonsert i Nesseby kirke. Vi synger jula inn med Andreas Gundersen, Ann Jorid Henriksen, Bent Johansen, Sten Gøran Olsen,

Ann Sissel Andersen og Kim-Erling M. Johansen. Gratis for alle! Sponset av Sametinget i samarbeid med Nesseby kirke og Isak Saba Senteret.


Ingen gudstjenester denne uka.


Uke 51

Søndag, 24.12.23 Julaften, kl. 15:00 - Gudstjenste i Nesseby kirke


Uke 52

Mandag, 25.12.23 1. juledag, kl. 11:00 - Gudstjeneste i Karlebotn kapell


Uke 1 i 2024

Mandag, 01.01.24 1. nyttårsdag, kl. 11:00 - Gudstjeneste i Karlebotn kapellAlle er hjertelig velkommen!
Foto av Nesseby kirke: Torill Gandola Hansen, bilde brukt med tillatelse