Foto av Nesseby kirke: Torill Gandola Hansen, bilde brukt med tillatelse


Velkommen til gudstjenester og arrangement i Nesseby menighet


Uke 21

Mandag, 22. mai, kl 11:00 - Samisk salmesang i Nesseby kirke med 

diakon Mia


Onsdag, 24. mai kl 11:00 - Andakt på Nesseby helsesenter i Nyborg

med diakon Mia.


Søndag, 28.mai kl 11:00 - KonfirmasjonsGudstjeneste med Ester Lønmo, kateket Annamaria Sepsi, tolk Jaana Walle,

organist Dag Broch og kirketjener Bernhard Iversen.

Offer til Menighetsarbeid


Alle er hjertelig velkommen!