Velkommen til gudstjenester og arrangement i Nesseby menighet


Søndag 27. juni
kl 18 Nesseby kirke

Temagudstjeneste v vikarprest Knut Engebu
Skaperverkets dag. 


Mandag 28. juni

kl 11 Tabernaklet, Grassbakken

Samisk salmesangstund. Enkel servering.


Torsdag 1. juli
kl 11 Nesseby kirke
Åpen kirke med lunsjkonsert 
Gerd Åse Pedersn, sang
Katharina Bartsch, orgel

Søndag 11. juli
Menighetstur til Grense Jakobselv med andakt på Kong Oscar II kapell
Transport med egne biler, ta kontakt med kirkevergen for mer info.
tlf 454 40 698