Diakoni og samfunnsansvar


Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverkete og kamp for rettferdighet.

Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: "Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste."