Dåp

I dåpen blir vi møtt av Guds kjærlighet.

Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke.
Ta kontakt med menighetskontoret hvis du vil bli døpt, eller du ønsker å la barnet ditt døpes. Det er vanlig å ha dåp som en del av menighetens gudstjenestefeiring på søndag, men det er også mulig å tilrettelegge til egne dåpsgudstjenester på andre dager.

Les mer om dåp her.


Konfirmasjon

Alle er velkommen til konfirmasjon i kirken! Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.

Ta kontakt med menighetskontor for å få vite mer om konfirmasjonsdato og påmelding.

Her kan du lese mer om konfirmasjon.

Vielse

En fest for kjærlighet. To mennesker lover å elske og ære hverandre og å holde sammen i gode og vonde dager resten av livet.

Nesseby kirke er en populær kirke for vielser og vi ønsker å bidra til å gjøre dagen uforglemmelig.

Ta kontakt med menighetskontoret for videre spørsmål rundt vielse i Nesseby kirke.

Her kan man lese mer om seremonie, viktige skjema og andre nyttige informasjoner til vielse.

Gravferd

Kirken har lang tradisjon som seremonimeister i samfunnet vårt. Når mennesker tar avskjed fra sine kjære ønsker kirken å være til stede. Gravferden kan bli en god start på sørgetiden.
En kirkelig gravferd er en offentleg handling med karakter av en gudstjeneste, dvs lesninger, salmer, bønn og velsignelse.
I Nesseby sokn blir hovedkirken brukt som gravferdskirke. Kirkegården ligger på Nesseby kirkested.

Les mer om gravferden her.