Dåp

I dåpen blir vi møtt av Guds kjærlighet.

Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke.
Ta kontakt med menighetskontoret hvis du vil bli døpt, eller du ønsker å la barnet ditt døpes. Det er vanlig å ha dåp som en del av menighetens gudstjenestefeiring på søndag, men det er også mulig å tilrettelegge til egne dåpsgudstjenester på andre dager.

For innmelding av dåp ta kontakt med menighetskontoret.
Lest ned skjema som skal fylles ut.

Les mer om dåp her.


Konfirmasjon

Alle er velkommen til konfirmasjon i kirken! Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.

Ta kontakt med menighetskontor for å få vite mer om konfirmasjonsdato og påmelding.

Her kan du lese mer om konfirmasjon.

Vielse

En fest for kjærlighet. To mennesker lover å elske og ære hverandre og å holde sammen i gode og vonde dager resten av livet.

Nesseby kirke er en populær kirke for vielser og vi ønsker å bidra til å gjøre dagen uforglemmelig.

Ta kontakt med menighetskontoret for videre spørsmål rundt vielse i Nesseby kirke.

Her kan man lese mer om seremonie, viktige skjema og andre nyttige informasjoner til vielse.

Gravferd

Kirken har lang tradisjon som seremonimeister i samfunnet vårt. Når mennesker tar avskjed fra sine kjære ønsker kirken å være til stede. Gravferden kan bli en god start på sørgetiden.
En kirkelig gravferd er en offentleg handling med karakter av en gudstjeneste, dvs lesninger, salmer, bønn og velsignelse.
I Nesseby sokn blir hovedkirken brukt som gravferdskirke. Kirkegården ligger på Nesseby kirkested.

Les mer om gravferden her.