Kirkeverge 
Ann Sissel Andersen
epost: ann.sissel.andersen@nesseby.kommune.no

tlf:  916 86 155 Kateket

Annamaria Sepsi

epost: annamaria.sepsi@ tana.kommune.no

tlf:  466 23 605

Prostikontakt:

Prost Egil Lønmo
epost: prost@karasjok-kirke.no

tlf:  913 13 308

Soknediakon

Inga Maria (Mia) Wolf Ballovara
epost: inga.ballovara@tana.kommune.no

tlf:  466 23 608 / 958 62 597


Kirketolk

Jaana Walle

epost: jaana.walle@tana.kommune.no

tlf:  971 34 733


Vikarprest Oddvar Gudmestad

(21.februar - 22.mai 2023)

sokneprest@nesseby.kommune.no

tlf: 992 57 548


TA KONTAKT

Kirkegårdsleder

Bernhard Iversen
tlf:  979 70 619

Kirketjener 


Mer informasjon om samisk kirkeliv finnes under:

Samisk kirkeliv - Sámi girkoráđđi

Der finnes bl.a.  mange ressurser, salmer, bønner og digitale bøker.