Kirkeverge 
Ann Sissel Andersen
e-post: ann.sissel.andersen@nesseby.kommune.no

tlf:  916 86 155 Kateket

Annamaria Sepsi

e-post: annamaria.sepsi@ tana.kommune.no

tlf:  466 23 605

Prostikontakt:

Prost Egil Lønmo
e-post: prost@karasjok-kirke.no

tlf:  913 13 308

Soknediakon

Inga Maria (Mia) Wolf Ballovara
e-post: inga.ballovara@tana.kommune.no

tlf:  466 23 608 / 958 62 597


Kirketolk

Jaana Walle

e-post: jaana.walle@tana.kommune.no

tlf:  971 34 733


Vikarprest Jan Høifødt

jan@hoifodt.no

tlf: 415 69 697Kirkegårdsarbeider/kirketjener:

Jan Olaf Andersen

e-post:

tlf: 967 42 097


Mer informasjon om samisk kirkeliv finnes under:

Samisk kirkeliv - Sámi girkoráđđi

Der finnes bl.a.  mange ressurser, salmer, bønner og digitale bøker.

TA KONTAKT