Ansatte

Kirkeverge / Organist / Kirketjener
Katharina Bartsch
epost: katharina.bartsch@nesseby.kommune.no

Tlf:       454 40 698Kateket

Annamaria Sepsi

epost: annamaria.sepsi@ tana.kommune.no

tlf: 466 23 605

Prostikontakt:

Prost Egil Lønmo
epost: prost@karasjok-kirke.no

tlf:913 13 308

Diakonimedarbeider

Mia Wolf Ballovara
epost: inga.ballovara@tana.kommune.no

tlf:      466 23 608 / 958 62 597


Kirketolk

Jaana Walle

epost: jaana.walle@tana.kommune.no

tlf: 971 34 733


Mer informasjon om samisk kirkeliv finnes under:

Samisk kirkeliv - Sámi girkoráđđi

Der finnes bl.a.  mange ressurser, salmer, bønner og digitale bøker.

Kirkegårdsleder

Bernhard Iversen
tlf:  979 70 619

Prest


1. september - 12. desember 21
Vikarprest Jan Høifødt

sokneprest@nesseby.kommune.no
tlf 415 69 697


TA KONTAKT