Menighetsråd og fellesråd 2020 - 2024


Menighetsrådsleder: Kjell Harald Erichsen, tlf 414 73 733

Nestleder:  Ann Jorid Henriksen, tlf 977 09 989


Medlemmer:  Laila S. Smuk, Wenche Ellingsen, John Samuel Nilsen, Signe Iversen. 

Fra kommunen: Knut Store


Varamedlemmer: Jorunn Jernsletten, Edel Pleym, Elisabeth Reisænen, Vanja Trosten

TA KONTAKT