Menighetsråd og fellesråd 2020 - 2024


Menighetsrådsleder: Kjell Harald Erichsen, tlf 414 73 733

Nestleder:  Signe Iversen, tlf 979 81 467


Medlemmer:  Laila S. Smuk, Wenche Ellingsen, John Samuel Nilsen, Ann Jordi Henriksen (perm. t o m 30.04.2022), Jorunn Jernsletten

Fra kommunen: Knut Store


Varamedlemmer: Edel Pleym, Elisabeth Reisænen, Vanja Trosten

TA KONTAKT