Menighetsråd og kirkelig fellesråd 2023 - 2027


Menighetsrådsleder: Jorunn Ludviksen Jernsletten, tlf 48 14 45 88

Nestleder:  John Samuel Nilsen, tlf  92 26 74 87


Medlemmer:  Márgget Rávdna Smuk, Bjørg Guttorm, Merethe Olsen og Jan Ivvár Juuso Smuk

Fra kommunen: 


Varamedlemmer: Kjell-Harald Erichsen, Jarle Wilfred Andreassen, Marit Kjerstad, Tor Ivar Soldat og Jim Njuolla

KONTAKTINFORMASJON

Besøksadresse: Endresens vei 5, 9840 Varangerbotn