Menighetsråd og fellesråd 2020 - 2024


Menighetsrådsleder: Laila Strand Smuk, tlf 474 55 383

Nestleder:  Anne Jorid Henriksen, tlf 977 09 989


Medlemmer:  Kjell Harald Erichsen, Wenche Ellingsen, John Samuel Nilsen, Signe Iversen

Fra kommunen: Knut Store


Varamedlemmer: Edel Pleym, Elisabeth Reisænen, Jorun Jernsletten, Vanja Trosten

TA KONTAKT