Diakoni  i Nesseby menighet

Samisk salmesang arrangeres i menigheten siste mandag i måned, untatt juli og august.  Dato finnes i Kalender.
Det tilrettelegges for samisk salmesang på menighetshuset, Karlebotn kirke, Nesseby kirke, Nyborg og Tabernakel.

Institusjonsandakter på Nyborg holdes
onsdager kl 11 i oddetallsuke. Det blir prest eller diakon som holder andakt. Noen ganger holdes gudstjeneste med nattverd.


I samarbeid med kommunens Eldreråd arrangeres

Internasjonal Eldredag.


Kirkens Nødshjelps fasteaksjon arrangeres sammen med menighetens konfirmanter i løpet av våren.

I tillegg deltar diakonen også på konfirmantlørdag, Ung messe og lysmesse som arrangeres av konfirmantene.


Babysang arrangeres i Nesseby menighet sammen med Tana og Polmak menigheter. Dato finnes i Kalender.
Les mer.


I 2020 har menigheten startet med Generasjonstreff, et arrangement for å samle barn, voksne og eldre rundt bibelfortelling, middag og sang. Vi fortsetter med tiltaket.
Se i Kalender for dato.

Det er også mulig for hjemmebesøk og samtaler. Ta gjerne kontakt med menighetskontoret eller direkte med soknediakon Mia Ballovara tlf 466 23 608.