Velkommen til Nesseby menighet


Søndag 3. oktober ble det feioret Høsttakkefest i Karlebotn kirke. Kapellforeningen ordnet kjøttsuppe til fellesmiddag.
Tusen takk til alle som bidro og deltok.


Endelig!  Smittevernveilederen avvikles lørdag 25. september klokken 16.00.
Fra lørdag 25. september klokken 16.00 avvikles alle reglene om arrangementer i covid-19-forskriften. Dette gjelder f.eks. avstandskravet, antallsbegrensningen og registreringsplikten.

På bakgrunn av dette avvikles smittevernveilederen for Den norske kirke fra samme tidspunkt. Alle kirkens arrangementer og aktiviteter kan gjennomføres som normalt før pandemien. Det vil ikke lenger være smittevernfaglige begrensninger på vår drift.

Noen generelle smittevernråd er fortsatt relevante,  les mer her som gjelder vårt arbeidet i menigheten.


Velkommen til alle aktiviteter i menigheten! 


 

Dagens bibelord

Kilde: www.bibel.no