Velkommen til Nesseby menighet!


Velkommen til menighetens arrangementer. Se i kalenderen.


Kyrie for jordens ruiner


Du, som er hel, uten sprekker,
men finnes i det som er brutt: 
Husk på de mange som elsker
og kjemper der håp ebber ut.

Kyrie eleison!


Du som har kjempet i mørket:
Bli Lys, bli en vidåpen dør!
Du endte ditt liv med et hvorfor - 

hør alle de andre som spør!

Kyrie eleison!


Du som har gjemt deg i natten:
Kom fram, så vi ser hvem du er.
Bøy deg til jordens ruiner
og trøst alle dem som er der.
Kyrie eleison!


Du, som har flyktet i redsel
som barn på din mors slitne rygg:
Gi styrke til alle som bærer
sitt barn, Gud, la verden bli trygg!
Kyrie eleison!


Du, som har skjult deg for konger
på flukt i fra galskap og blod:

Gi ryggrad til alle de andre
som krysser en brennende bro.

Kyrie eleison!


Du, som vet hvordan det ser ut
langs veien på flukt fra et land
hvor de minste vil tape i krigen.
Bevar alle barn, om du kan!
Kyrie eleison!


Du, som har grått over verden:
Se, alle som mister et hjem!
Det ropes fra jordens ruiner,
Gud, si at du hører på dem!
Kyrie eleison!


Du, som er Gud for så mange
som tror selv om kirken har falt:
de er kanskje små her i verden,

men husk at for dem er du alt.

Kyrie eleison!


Du, som har vist oss et ansikt

som speiles i splinter og skår.

Å , sårede Gud, strekk ut hånden,

skap under der sår møter sær!

Kyrie eleison!


(Jostein Ørum) 

Dagens bibelord

Kilde: www.bibel.no