Velkommen til websiden for Nesseby menighet, samt til våre Gudstjenester og andre arrangementer!


Neste Gudstjeneste:


17. mars 2024, 

i Karlebotn kapell

kl 11:00


Offer til:

Kirkens Nødhjelp


Alle er hjertelig velkommen!

Se i kalenderen.


********


 

Dagens bibelord

Kilde: www.bibel.no

LEDIG 20% STILLING SOM KIRKETJENER/KIRKEGÅRDSARBEIDER

Unjárga/Nesseby er en tospråklig sjøsamisk kommune som ligger innerst i Varangerfjorden i Øst-Finnmark.

Kommunen har ca 880 innbyggere og har rike muligheter for friluftsliv.

Det er gode veiforbindelser innen fylket og til Finland. Nærmeste flyplass er Vadsø, 50 km unna.

Det er barnehage og grunnskole i Varangerbotn. Nærmeste allmennfaglige videregående skole er i Vadsø. 

Hovednæringene i kommunen er jordbruk, fiske og reindrift. Samisk språk står sterkt i hverdagen.
Kommunen er mangfoldig med en flerkulturell befolking og et aktivt kulturliv med mange tilbud.

Kommunen er et senter for sjøsamisk kultur, med blant annet Várjjat Sámi Musea/Varanger samiske museum.

Menigheten fremmer visjonen om at kirken inntar sin naturlige rolle som kulturbærer og aktør i lokalsamfunnet

 

 Arbeidsoppgaver:

 • Praktisk tilrettelegging for gudstjenester (ca. 2 i mnd.), begravelser, vielser og andre arrangementer i menigheten
 • Anvise graver klar til graving
 • Tilrettelegging for pårørende og andre besøkende
 • Mindre vedlikehold av kirka og kirkegården
 • Renhold og vasking i kirka og kapellet i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger
 • Ansvar for brannvernledelse, bygningsmessig sikkerhet og drift

Kvalifikasjoner:

 • Praktisk erfaring fra lignende arbeid
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlig egenskaper:

 • Vi søker en fleksibel, serviceinnstilt og praktisk anlagt person som kan ta initiativ
 • Søker må ha ordenssans, kunne jobbe selvstendig og være ansvarsbevisst
 • Kunne møte mennesker i ulike livssituasjoner
 • Pålitelig og gode samarbeidsevner
 • Må være over 18 år og ha førerkort i klasse BE/C1

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende kirkelig tariffavtale
 • KLP Pensjonsavtale
 • En variert og spennende jobb i et hyggelig og engasjert arbeidsmiljø
 • 6 måneders prøvetid

Andre opplysninger:

 • Søker må være medlem i Den norske kirke
 • Det må påberegnes noe arbeid på ettermiddag/kveld og helger
 • Stillingsprosent er beregnet ut ifra et gjennomsnitt i året

 

Stillingen er ledig fra 01.04.24

 

Søknad sendes til Nesseby kirkelig fellesråd på e-post innen 19.februar 2024 til: kirken@nesseby.kommune.no eller i post til:

Nesseby kirkelig fellesråd

Postboks 24

9820 Varangerbotn

 

For nærmere informasjon om stillingen kontakt kirkeverge Ann Sissel Andersen, mob. 916 86 155 eller på e-post: kirkeverge@nesseby.kommune.no

Foto av Nesseby kirke i stjernehimmel og nordlys tatt av Torill G. Hansen