Velkommen til Nesseby menighet


Ordinasjon i Indre Finnmark Prosti

Søndag 26. september kl 18 blir Stein Erik Anti ordinert til prest og innsatt som sokneprest i Karasjok. Menighetene fra hele prosti kan følge gudstjenesten i live stream.


https://www.youtube.com/watch?v=lKAKGx1BP0o


Her legges det også ut menighetshefte med salmer og tekster. 


Aktuell i menigheten

Vikarprest Jan Høifødt kommer tilbake til Nesseby og skal vikariere som prest fra 3. september t o m 12. desember.


Gudstjenestelisten er oppdatert samt menighetens kalender. Les mer her.


 

Dagens bibelord

Kilde: www.bibel.no