Velkommen til websiden for Nesseby menighet, samt til våre Gudstjenester og andre arrangementer!


Neste Gudstjeneste:


 Høsttakkefest - 01. oktober i

Karlebotn kapell, kl 11:00,

med vikarprest Jan Høifødt,

tolk Jaana Walle,

diakon Mia,

organist Dag Broch og

kirketjener Jan Olaf Andersen


Nattverd


KirkekaffeOffer til "Normisjon"


Alle er hjertelig velkommen!

Se i kalenderen.


********


Resultatet av Kirkevalget 2023


Da er resultatet for menighetsrådsvalget klart, og vi kan med glede informere om at det nye menighetsrådet i Nesseby sokn er som følger:


Faste medlemmer (6 stk.) :

 

1)           Jorunn Ludviksen Jernsletten, 174 stemmer

2)           John Samuel Nilsen, 165 stemmer

3)           Márgget Rávdna Smuk, 164 stemmer

4)           Bjørg Guttorm, 158 stemmer

5)           Merethe Olsen, 154 stemmer

6)           Jan Ivvar Juuso Smuk, 149 stemmer

 

Vara medlemmer (5 stk.):

 

7)          Kjell-Harald Erichsen, 149 stemmer

8)          Jarle Wilfred Andreassen, 147 stemmer

9)          Marit Kjerstad, 145 stemmer

10)        Tor Ivar Soldat, 141 stemmer

11)        Jim Njuolla, 138 stemmerVi ønsker å takke alle som stilte opp som listekandidater, og gratulerer til de som ble valgt inn i Nesseby menighetsråd!


 

Dagens bibelord

Kilde: www.bibel.no

unsplash