Smittevernveilederen er tilbake fra torsdag 9.desember


Regjeringen har innført en rekke nasjonale tiltak. 
OBS: Ny smittevernveileder for Den norske kirke gjelder fra 15. desember.

Menighetene er oppfordret til å prøve til å gjennomføre aktivitet, og sørge for godt smittevern i tråd med anbefalinger og regler som gjelder nasjonalt, regionalt og lokalt. Vi ber alle om å følge med i endringer og oppdatering.

Gjeldende antallsbegrensinger:


Nesseby kirke: 50

Karlebotn kirke: 30


Bruk av håndsprit og god håndhygiene.
Registrering av alle deltagere.
Faste tilviste plasser.

Hold 1 m avstand til alle som ikke bor i samme husstand.

Redusert nærkontakter.

Host i papirlømmetørkle eller albukrok.

Hold deg hjemme hvis du er syk og følg helsemyndighetens råd om testing.