Oppdatering gjelder fra 27. mai 2021


Det er igjen tillatt med flere personer på arrangement. Det gjelder fortsatt 1 m avstandsregel. 

I hovedsak innebærer lettelsene en tilbakeføring til reglene som gjaldt før 25. mars i år.

Prinsipiell gjelder:

 

  1. Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
  2. Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold
  3. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr
  4. God avstand mellom alle som deltar.
  5. Tilstrekkelig bemanning til stede.
  6. Begrense antallet sosiale kontakter.I Nesseby kirke kan samles maks 60 personer pluss kirkelig stab, siden størrelsen av lokale setter begrensninger med 1 m avstand.

I Karlebotn kapell er det plass til 20 personer på gudstjenester.

OBS: det gjelder andre regler for private arrangment.


Endringe fra myndigheten kan komme på kort varsel.

Følg med på oppdateringer fra Helsedirektoratet.


Endringer i gudstjenester fra tidligere:


Konfirmasjonsgudstjeneste er flyttet fra 30. mai til 29. august.


Her finnes mer informasjon om smittevern i Den norske kirke.