Smittevernveilederen for Den norske kirke avvikles

Nå er hverdagen tilbake. I hvert fall når det gjelder smitteverntiltak. Lørdag 12 februar 2022 kunngjorde regjeringen at «meteren» og munnbindpåbudet oppheves, sammen med resten av tiltakene som har påvirket kirken i stor grad. Dette har allerede trådt i kraft.

Smittevernveilederen for Den norske kirke er ikke lenger nødvendig og gjelder derfor ikke lenger. Endelig kan vi være kirke uten å ta mange ekstra forholdsregler – det gjelder i alle deler av kirkens virksomhet.


For å unnga at mange blir syke samtidig blir det oppfordret til å følge råd og anbefalinger.

Les mer om nasjonale råd og anbefalinegr fremover.